OH SER ATHAN LYRICS BY RASINGNA RONGPHAR FEATURING KARIK BEYPI

OH SER ATHAN LYRICS -
RASINGNA RONGPHAR FEATURING KARIK BEYPI
Oh ser athan song is a new karbi love song 2021.This song is sung by Rasingna Rongphar featuring Karik Beypi. Rasingna Rongphar composed and penned the lyrics of this song. 
Oh ser athan pipi chonghoi nang
Nang birta anta longle pin khangjang (x2)

Runme asai kesik ne non malom 
Lasi nang lo longle det
Nang dung kanghon
Diya tha diya non nang nephan
Oh kanghon diya vektha
Nang nephan oh kanghon.....

Pipot ne kanghon nangle ave te
Do thak thekthe kaike
Sampungvet ason pirbi voleng dun
Nangphan nang thek longle te

Inghong tang tang oh kanghon....
Inghong pin non cheklo ejon....

Nang seleng poho kasonse...
Kasonse nang petang romrom..

Nangle ave ne do thekthe
Nele ave nangta pi aleh
La cheklo ejon chot kali kanghon
Nang chonghongji nekai arjon....

Pipot ne kanghon nangle ave te
Do thak thekthe kaike
Sampungvet ason pirbi voleng dun
Nangphan nang thek longle te

Nangphan he ne oh kanghon
Kaita nang chinghon dorde ong...

Long un-eh lo bon ne nangson...
La dak so mindar angbong....

Judetri son ning soluk ong
Puan kethe nang nephan kanghon
Kanghon amelur pamep me lone
Raikom verji kaike tane...

Oh ser athan pipi chonghoi nang
Nang birta anta longle pin khangjang 

Runme asai kesik ne non malom 
Lasi nang lo longle det
Nang dung kanghon
Diya tha diya non nang nephan
Oh kanghon diya vektha
Nang nephan oh kanghon.....

Pipot ne kanghon nangle avete
Do thak thekthe kaike
Sampungvet ason pirbi voleng dun
Nangphan nang thek longle te (x2).