SOMINDAR PIRTHE KEVANG LYRICS BY TRINIELD RONGPHAR

Somindar pirthe kevang Lyrics

credits: Singer:Trinield Rongphar 
Music: Wraan Rongpi 
Lyrics: Verssailese Krongjangpi 
Tune : Trinield Rongphar 
 Editor:Montu Kro

Somindar pirthe kevang Lyrics by Trinield Rongphar 


La la...... La la...... La la...... 
La la......La la...... La la...... 
Somindar pirthe kevang  
Seng karong ne ko-an 
Chepu thekthe ne seng alam.. 
Li so karbi ajutang 
Cheraikom lo nang 
Lun lam tomo 
Pindeng sumpot 
Pachethang nang 
pirbi angkang 

Nimso kerung 
Jili ke nang oso angko 
Rongro ke nang juirap long lo.. 
Rit nong chingdi  
Hacha kan... 
Eh-ha cha ha 
Eh-ha ha..ha.. 
La etum jutang eh-methang 
Pindeng sumpot 
Poho seleng 
Chingthang nang 
Pavir nang ne 
Sintu Serdihun amo an... 

Somindar pirthe kevang 
Seng karong ne ko-an 
Chepu thekthe ne seng alam.. 
Li so karbi ajutang 
Cheraikom lo nang 
Lun lam tomo 
Pindeng sumpot 
Pachethang nang 
pirbi angkang 

Rangsina Sarpo 
Lun kuru po  
Long mirjeng seng mirjeng 
Pachethang lun lam tomo.... 
Lasi pini Karbi khai 
kangthim nongnam do..... 

Somindar pirthe kevang 
Seng karong ne ko-an 
Chepu thekthe ne seng alam.. 
Li so karbi ajutang 
Cheraikom lo nang 
Lun lam tomo 
Pindeng sumpot 
Pachethang nang 
pirbi angkang