CHETONG LONGLE LO BON LYRICS BY TRINIELD RONGPHAR AND NITU TIMUNGPI

CHETONG LONG LE LO BON LYRICS :-

Singer: Trinield Rongphar and

              Nitu Timungpi 

Vangji ma nekai along
Chetong cheng pen chinghon long
Nang henlo ma nekai asimbon

Chetong long le lo bon
Nangpen nekai arjon
Riro ta eh-don de etum alam along

Sengve-oi lak akanghon
Nang ne nephan lapuson
La henlo ma nang ahok akanghon

Putot ri nang lapuson
Seng ke-oi kedo ne non
Riro ajoine si chekak
nangkok lo ang rong

Seng kehang ave te nang
Ne runme ke vang kopi aphan

Chok chedet lo ne kevang
Diya ta nang nephan
Lapu-an si jut kok lo
Etum kachinghon alam
Chekak nangkok po ekai aloti
Lane pen nang...

Seng-oi lak acharnam
Juri la son kertang
Ning so luk lo nang lam karju nang

Seng-oi ri nephan
Chedon de riro tum do-an
Seng-oi lak tame nang
Nephan tang-ne non nang

La henlo ma etum kachinghon alam
Ingthai dang ason nekai ben ban...

Vangji ma nekai along
Chetong cheng pen chinghon long
Nang henlo ma nekai asimbon

Chetong long le lo bon
Nangpen nekai arjon
Riro ta eh-don de etum alam along

Sengve oi lak akanghon
Nang ne nephan lapuson
La henlo ma nang ahok akanghon

Putot ri nang lapuson
Seng ke oi kedo ne non
Riro ajoine si chekak nangkok lo ang rong