LI CHOBOCHE LYRICS BY PREM TERANG AND NITU TIMUNGPI


LI CHOBOCHE LYRICS
Li choboche,Akai along 
Seng nang chethe nangphan
Thedung binong 
Thedung nephan, nang ne kanghon 
Bonta do ne nangphan, 
Seng oi eson 
Chini lo kanghon 
Nang sengve oi ason 
Chemunthi damlo 
Ne kechokche ason 
Kechokche ason an
Che-oh po diya non 
Nang seng Klar-et 
Penle do non 
Ne kai aphan 
Nang ne kanghon 
Kanghon Pu-an nephan 
Mun klo-ve ong 
Ekai dingpik lang 
Run choboche ji non 
Nang nekai binong 
Lasi ne nang kanghon 
Nang jongsi nephan  
Kajinso do binong 
Te ne ju alam munthi dam 
Chepangching non 
Athe nang ke nekai 
Lasi ne nang kanghon 
Munklo-ve ong ne 
Chemunthi ne non 
Seng runhup lone 
An nang ne kanghon 
Oh ne kachinghon 
Ne nang jinso ong 
Ne nang kachinghon ong 
Nang phan ne, seng biri non bong 

Li choboche, Akai along 
Seng nang chethe nangphan 
Thedung binong 
Malomso akai 
Nang pen ne kachetong 
Seng chingbar nangji 
Lasi nang ne kanghon 
La henlo pu-an 
Ne nangphan nang kanghon 
Ekai choboche 
Reng verji li pu koson 
Sengve chingbar pensi 
Li donang kachinghon 
Seng duru ri non 
Pini pen ke bong 
Seng chepathe ra 
Seng cheparong non 
Nang nephan puan 
La an ne kanghon 
La le ne koson 
Seng cherui re bom te koson 

Li choboche, Ekai arjon 
Rengdok rengni 
Penle boche nang bong 
Nang pen ne an 
Li kachinghon 
Rengben akai le li 
Peman nang bong 
Clopleng ason le li 
Dover nang