NE SAMI PANIMSO LANG NONJONG LYRICS BY AKANGSHA ENGHIPI


NE SAMI PANIMSO LANG NONJONG LYRICS

,
Ne sami panimso lang nonjong
Sengkan kre throksi arta lang...
Somindar kengkam chejor cheng lang
Pu-an kelangme abolon
Lapu rong socheng anglong
Hapu malong Khon Bamon
Lapu do Mindar anglong
Hapu malong Singhason
Inglong longjon lankroi lanksun thek long pen....
Seng thurphom.....
Votek voso saru maino an kangjar langme.. ong...

Ne sami panimso lang nonjong
Sengkan kre throksi arta lang...

Nepi Karbi Anglong
Pu-an kedo abolon
Lirseng sang kelangme
Do thoipi pen inglong
Hoo......
Pu-an bai kelangme
Tang ne seng klojet ong...
Ne sami met angrong...
Seng karong si thurphom
Pu-an kelangme abolon
La ne piso Karbi Anglong
Ketang sengve cheklojet ong...
Chekhang un-eh ne seng karong
Pipli pijo votek voso patelang...
Mir along.....
Kangjar kanghu kangvai kesok adilung...
Langme ong....

Ne sami panimso lang nonjong
Sengkan kre throksi arta lang...

Lapu nampi angbong
Mir herai si lokbong
Hapu dengmet angsong
Maino achor kardon...

Hoo......
Lapu lanksun le lang
Apunsir si thurmon
Urli nejap nephan
Ne chusang phong thurphom
Seng klojet ne sengve karong
Chepu thekthe pin seng karong
Pu-an kelangme abolon
Nepi longri Karbi Anglong
Inglong longjon lankroi lanksun thek long pen
Seng thurphom....
Votek voso saru maino an kangjar langme... ong...

Ne sami panimso lang nonjong
Sengkan kre throksi arta lang...
Somindar kengkam chejor cheng lang
Pu-an kelangme abolon
Lapu rong socheng anglong
Hapu malong Khon Bamon
Lapu do Mindar anglong
Hapu malong Singhason
Inglong longjon lankroi lanksun thek long pen....
Seng thurphom.....
Votek  voso saru maino an kangjar langme.. ong...

Ne sami panimso lang nonjong
Sengkan kre throksi arta non..