Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2020

OH CHINGHON LYRICS

Song: Oh Chinghon song lyrics 2020 OH CHINGHON LYRICS CREDITS: Singer: Prem Terang Akangsha Enghipi Music : Dr.Utpal Phukan Lyrics : Membor Terang Producer :B.S. Enghee  CHINGHON LYRICS : Oh bong oh chinghon Bai ne seng ingsam ong Nang pen ne Kejui long Pirbi an abolon Lirseng sang kelangme Do son suri an ason Pirbi ason Dolang bong elong Tangtha ha sengpi angsong Mahun phong pasanchom Pasokbui kelangme Tangtha te ko-an alon Pirbi alir koson Do alir son sori Sengpi ta do bong lason Hmm..... Ahoklo oh kanghon Sengpi ta elong Ta pirbi si litji bon di Alir ke-ong Ahoklo kanghon Nang kiju alamrong Alir ladak si ong Langtha oh kanghon Mir aputin along Pijo Pipli bor prong Oh bong oh chinghon Bai ne seng ingsam ong Nang pen ne Kejui long Sengpi angsong le bong Li le jui dam long Malongding pen Malongso ta Lem long jibon Sengve karong ong Ingjarphoi ason non Sengpi si do ason Oh bong oh kanghon Nang pen ne kai along Pusi seng cheparong Hm

NE SAMI PANIMSO LANG NONJONG LYRICS BY AKANGSHA ENGHIPI

NE SAMI PANIMSO LANG NONJONG LYRICS , Ne sami panimso lang nonjong Sengkan kre throksi arta lang... Somindar kengkam chejor cheng lang Pu-an kelangme abolon Lapu rong socheng anglong Hapu malong Khon Bamon Lapu do Mindar anglong Hapu malong Singhason Inglong longjon lankroi lanksun thek long pen.... Seng thurphom..... Votek voso saru maino an kangjar langme.. ong... Ne sami panimso lang nonjong Sengkan kre throksi arta lang... Nepi Karbi Anglong Pu-an kedo abolon Lirseng sang kelangme Do thoipi pen inglong Hoo...... Pu-an bai kelangme Tang ne seng klojet ong... Ne sami met angrong... Seng karong si thurphom Pu-an kelangme abolon La ne piso Karbi Anglong Ketang sengve cheklojet ong... Chekhang un-eh ne seng karong Pipli pijo votek voso patelang... Mir along..... Kangjar kanghu kangvai kesok adilung... Langme ong.... Ne sami panimso lang nonjong Sengkan kre throksi arta lang... Lapu nampi angbong Mir herai si lokbong Hapu dengmet angsong Maino achor kar

SINGKRENG VANG RING RING APOR LYRICS BY JIRJAR AND NIJIMA

Singer :Jirjar Singnar & Nijima Rongchehonpi  Singkreng vang ring ring apor  Kangthu hunmelan thurmon Kangthu larsi-im lo non Pijo plipli vang jengron Neta sok dun ingtung ong..  Nat si longji mir eh-rong Bangso Apirbi angbong  Nat si longji mir eh-rong Singkreng vang ring ring apor Loti soding pini Kangthu hunmelan thurjin Thek rim rim thek rim rim nang mur tine Cheteben hunmelan nang pe Kangthu hunmelan thurjin Hurva det si nang lengjin Arju long ne seng oi jin Hurva ase pang den ding  Singkreng vang ring ring apor  Ne rit jaidi aling  Kathi kemen chingbe ring Sami nang honvo krechi Kangjar ha malong apir Thare ser patu joje Sami hurva nang lengji Thare ne somsingdenji Hurva ase pang den ding  Arju long ne seng oi jin 

CHEJINSO MEME LYRICS

Hmm... Chejinso meme Etum aphan Kanghon ka paprai Bor-ie nang Seng le karengme Kave ko-an Jokje seng thirthip Kachekhang Lapu-an li angbong Seng chechap klang Etum kachinghon ahoi ave Bonta non pen ke Chepa helo nang Kopusi ang ang kehi Kap long lang Ne thantha kanghon Nephan bong... Ne thantha kanghon nephan Jonghe le machar Boche ta... Katapli masap tengne ri nang Damtang acharnam Chemunthi dam nang Etum seng kachingsam ko-an Aron Prekjam Pu pen ephan Ekai nonpu monduk monsang Anpar kopi... Nethan ji lang Joi joi ne kavolu nang Kanghon angbong Aron alam Vansi etum kachekak nang Mun cheklovi Ave ma nang Arnisi doji ephong Li kachepi suri Alamchak ke do-an Mangmun pule Chehot lonang Li chetong longle lo Pule chepadi nang Bonta kanghon ke Ke pa rengbom nang Ne thantha kanghon Nephan bong... Ne thantha kanghon nephan Jonghe le machar Boche ta... Katapli masap tengne ri nang Chejinso meme Etum aphan Kanghon ka paprai Bor-ie